Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
JablonkaHľadať
 
 

DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor Jablonka

Po vytvorení samostatnej obce Jablonka v roku 1955, ktorá vznikla odčlenením priľahlých kopaníc od obce Myjava, vznikli predpoklady aj na vznik samostatného hasičského spolku. V dovtedajšej Veľkej Myjave pôsobil spolok hasičov už od konca 19. storočia ako jeden z najstarších spolkov. V novovytvorenej obci Jablonka bol spolok hasičov založený dňa 28. mája 1955 pod názvom Československá požiarna ochrana. Na samom začiatku mal 35 členov a jeho predsedom sa stal Štefan Figura.

Zo zakladajúcich členov treba okrem iných spomenúť Jána Borovského, Jána Jánoša, Štefana Kulíška, Jána Chlebíka, Jána Mocku, Jána Suchovského, Pavla Maliarika. Predchádzať požiarom a v prípade ich vzniku ich likvidovať sa nedalo bez potrebnej techniky a materiálneho vybavenia. Preto tri týždne po založení bola do Jablonky presunutá ručná striekačka zo Starej Myjavy a ako uvádza kronika našich hasičov, dostala i meno Anna. Nácvik obsluhy prebiehal v sade u pána Jána Mocku a na úschovu striekačky slúžili narýchlo upravené záchody pri starej škole, bývalej pálenici, nakoľko požiarna zbrojnica ešte nebola postavená. O dva roky neskôr ručnú striekačku nahradila prenosná motorová striekačka s príslušenstvom a kvalitnejším výstrojom.

V prvých rokoch po vzniku tvorilo spolok len družstvo mužov. K výcviku patrila i účasť na hasičských súťažiach. Prvej súťaže sa mužské družstvo zúčastnilo dňa 13. mája 1956 v Myjave, keď sa zo šiestich súťažiacich mužstiev umiestnilo na štvrtom mieste. V tomto roku sa začalo i s prípravou výstavby požiarnej zbrojnice, ktorá bola dokončená v jesenných mesiacoch roku 1958. K novým členom postupne pribudlo i šesť žien a keďže ženské družstvo v budúcnosti dosiahlo významné úspechy, treba ich spomenúť. Boli to A. Kodajová, E. Otrubčiaková, A. Otrubčiaková, O. Otrubčiaková, V. Jánošová a A. Černáčková.

Zaujímavosťou je, že v roku 1960 bol hasičmi zakúpený televízor, ktorý bol v tom čase druhý v obci. Činnosť spolku však mala širší záber, predovšetkým výpomoc pri stavbe ciest, kultúrneho domu, pri nacvičovaní divadelných hier.

Kronika našich hasičov tiež uvádza, že až do roku 1962 sa hasičské družstvo zúčastňovalo na hasení požiarov v susedných obciach. Prvý požiar v obci od založenia spolku vznikol po búrke v júni roku 1962 v kopanici U Maliarikov, keď horel stoh slamy Jána Mocku. Striekačka bola k požiaru dopravená družstevným traktorom, nakoľko spolok nemal ešte k dispozícii vlastné vozidlo. Likvidácia požiaru trvalo vo veľkom nečase 90 minút.

Zápolenie družstiev hasičov z okolitých obcí si občania našej obce mohli prvýkrát pozrieť 16. mája 1963, keď sa tu konala okrsková súťaž. Za Jablonku súťažili tri družstvá, ktoré si zabezpečili postup do vyšších súťaží a večer po súťaži bola pokrstená štamperlíkom slivovice nová striekačka. Družstvo mužov sa prebojovalo až do krajskej súťaže, v ktorej 7. júla obsadilo tretie miesto a ako poznamenáva kronika, doma ich čakalo srdečné privítanie.

O ďalší rok neskôr, 12. júna 1964 bolo miestnemu spolku hasičov konečne pridelené vlastné vozidlo značky PRAGA.

V roku 1967 sa začalo úspešné obdobie ženského družstva. Dňa 17. septembra sa hasičky z Jablonky ako jediné družstvo zo Slovenska zúčastnili súťaže v Hodoníne. A hneď obsadili prvé miesto. Družstvo súťažilo v zložení Anna Otrubčiaková, Viera Horniačková, Anna Valihorová, Anna Borovská, Anna Marônková, Anna Klbečková, Anna Kulíšková, Alžbeta Kulíšková a Alžeta Jancová. Ženy sa pripravovali pod vedením pánov Talábu a Figuru. O rok neskôr, v horúcom lete 1968, sa ženy presadili i v súťažiach jednotlivcov. 12. júna 1968 na okresnej súťaži v Čároch sa ako prvá umiestnila Betka Kulíšková, ako druhá Viera Horniačková a ako štvrtá Anna Klbečková. V roku 1969, na základe predchádzajúcich úspechov, malo družstvo žien šancu presadiť sa aj na medzinárodnej súťaži v Rakúsku. Súťaže sa ženy nakoniec nezúčastnili. Aj napriek tomuto však najväčší úspech ženy len čakal. Začiatkom augusta sa v Martine konalo 1. národné kolo. V konkurencii 9 družstiev a za povzbudzovania našich fanúšikov obsadili naše ženy druhé miesto. Nácviky stále prebiehali pod vedením pánov Jána Talábu a Štefana Figuru.

Začiatkom sedemdesiatych rokov nahradilo doterajšie vozidlo nové, TATRA 805. Muži po niekoľkoročnej odmlke vybojovali ešte 2. miesto v súťaži o Záhorácky pohár, a to v zložení Pavol Belenčiak, Milan Kulíšek, Ján Mosný, Ján a Dušan Polákovci, Dušan Ochodnický, Jaroslav Hôlka, Pavol Štefula a Pavol Otrubčiak. Nácvik prebiehal tentokrát pod vedením Rudolfa Boora, Štefana Figuru a Štefana Kulíška. V roku 1975 si družstvo žien opätovne pripísalo úspech, keď koncom augusta na celonárodnej výberovej súťaži v Myjave obsadilo druhé miesto. Celá druhá polovica sedemdesiatych rokov bola pre ženy úspešná, keď sa stabilne na súťažiach umiestňovali v lepšej polovici výsledkového poľa. V roku 1979 bolo hasičskému vozidlu odobraté technické osvedčenie a pridelené od armády z Trenčína vozidlo T805 valník s plachtou.

Nasledujúca dekáda priniesla rozšírenie počtu družstiev. Ak našich hasičov na súťažiach zastupovalo vždy družstvo žien a mužov, tak od roku 1983 pribudlo aj družstvo dorasteniek. Hneď po svojom založení postúpilo družstvo dorasteniek až do krajského kola. O rok neskôr, v roku 1984 a po celoročnej poctivej príprave, sa družstvo dorasteniek prebojovalo až na národné kolo v Púchove, ktoré sa konalo v dňoch 10. – 12. augusta. Súťaže sa družstvo zúčastnilo s náradím požičaným od okolitých hasičských zborov. Na tejto súťaži obsadili dorastenky v zložení Božena Durcová, Dana Blahová, Jana Kodajová, Anna Durcová, Ľubica Kubíková, Dana Čamarová, Jarmila Ušiaková a Anna Malovicová prvé miesto. O obrovský úspech sa pričinil výcvikový štáb, ktorý viedol Dušan Ochodnický a ďalej Zuzana Kubíková, Alžbeta Michaličková, Ľubica Borovská a Emília Bačová. Dorastenky nasledovali v roku 1986 aj muži, ktorí založili družstvo dorastencov. Toto nové družstvo v tom istom roku obsadilo na okresnej súťaži 3. miesto a o niekoľko ďalších rokov prvé miesto.

V prvej polovici deväťdesiatych rokov postupne nastáva útlm záujmu členov o činnosť v hasičskom spolku, keď sa činnosť každoročne obmedzila len na účasť na okrskovej súťaži a aj to len vďaka nehasnúcemu záujmu posledných členov.

O nadviazanie na úspešné účinkovanie dobrovoľného hasičského zboru v minulosti sa naši hasiči pokúsili v roku 2009 a predovšetkým v roku 2010. Spolok hasičov, ktorému reálne hrozil zánik, sa podarilo oživiť a to vďaka zanietenosti jeho vedenia a vďaka príchodu nových mladých členov. Veľkú zásluhu na tomto má predovšetkým veliteľ Marián Michalička st., ale aj ostatní členovia vedenia, a to predseda Roman Michalička, tajomník Marián Michalička ml., pokladníčka Alena Talábová a preventivár Pavol Kubík, strojník Jaromír Blaho a podpredseda Ladislav Otruba. V roku 2010 sa podarilo vykonať údržbu, opravu a úpravu striekačky PS 12 s cieľom zvýšenia jej výkonnosti. Tiež sa podarilo zabezpečiť na PS 12 nové čerpadlo a nový výfuk. Mladí členovia v jarných mesiacoch vykonali upratovanie hasičskej zbrojnice a jej okolia. V decembri sa podarilo doplniť materiál o osvetľovací príves POS 3, prenosnú pojazdnú motorovú striekačku PPS12 s výbavou, zásahové obleky Kilian, dýchací prístroj Saturn S2, dýchací prístroj OXY 2, prenosnú motorovú striekačku plávajúcu a zberač k prenosnej plávajúcej striekačke. Hodnota darovaného materiálu v správe MV SR je 12 451 eur.

V apríli 2010 začalo družstvo mužov s tréningovou prípravou. Hodiny strávené na tréningoch sa prejavili aj na výsledkoch, ktoré družstvo mužov dosiahlo. Dňa 12. júna 2010 družstvo mužov zúčastnilo premiérovej pohárovej súťaže v Sobotišti, kde sa umiestnilo na 12. mieste. Na okresnej súťaži obsadili druhé miesto a tiež sa zúčastnili súťaží v Hrašnom, v Prievaloch, v Prašníku, v Brezovej pod Bradlom a vo Vrbovom. Zvlášť pohárová súťaž v Hrašnom bola úspešná, keď sa naše družstvo umiestnilo na prvom mieste.

Ostáva len dúfať, že cesta k nadviazaniu na úspešnú tradíciu účinkovania spolku hasičov v našej obci bude úspešná. Aktuálne má spolok hasičov 51 členov, z toho 3 ženy.

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

Ste za vybudovanie prístupovej cesty ku škole?
 
 
734

 
 
 
224

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka