Obec Jablonka

Základné informácie o obci Tlačiť
  • NÁZOV OBCE: Jablonka
  • ROZLOHA: 1.258 ha
  • POČET OBYVATEĽOV: 477
    (k 1. 1. 2011)

Obec Jablonka so svojou rozlohou 1.258 ha je neoddeliteľnou súčasťou Myjavskej pahorkatiny. Leží na úpätí Bielych Karpát na ceste z Myjavy do Krajného. Susedí s Myjavou na západe, s Poliankou a Priepasným na juhu, s Krajným - Matejovcom na východe, s Kostolným a Rudníkom na severe.

Zo západnej strany obec chráni vrch Surovín a z juhu najvyšší bod obce, vrch Lipovec (499 m. n. m.). Obcou preteká potok Jablonka - Korytárka, ktorý tečie smerom na východ.

Obec má 26 osád:
U Figurov, Guzice, Ščibranské, Kratina, Hopkáče, U Ušiakov, U Maliarikov. U Michaličkov, U Babiari, Jablonka centrum, Kvietkové, U Jánošov, U Triančíkov, U Kubíkov, U Klbečkov, U Kodajov, U Tížikov, Podpasienok, Podkorytárka, U Mockov, U Borovských, U Maronov, U Horniačkov, Močiare, Švancarova Dolina, U Sládečkov. Dĺžka miestnych komunikácií, ktoré spájajú jednotlivé osady obce je 36 km. Obec administratívne patrí do okresu Myjava a kraja Trenčianskeho.

História obce Jablonka sa začína písať odo dňa 1. 4. 1955, kedy vznikla na základe uznesenia vtedajšieho KNV v Bratislave. Viac o histórii Jablonky sa dočítate v tomto článku.

 

Symboly Obce

Všetky mestá Slovenskej republiky a aj mnohé obce majú svoju mestskú či obecnú symboliku, ktorá ich reprezentuje a charakterizuje navonok. Erb, pečať a zástava sú ich poznávacím znamením už po celé stáročia v regióne i v štáte. Symbolizujú našu kultúrnu vyspelosť nielen doma, ale aj v Európe, kde je naša heraldická tvorba vysoko oceňovaná. Erb, pečať a zástava by mali byť špecifické, jedinečné.
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala dňa 15. 5. 1995 návrh erbu obce Jablonka a odporučila ho na prijatie obecnému zastupiteľstvu a na zaevidovanie do Heraldického registra SR. Symboly obce Jablonka sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou J-17/95.

Erb obce Jablonka

ERB

V modrom štíte strieborná kolmo postavená ryba sprevádzaná po bokoch dvomi zlatými jablkami so zlatými lístkami. Symbol ryby historicky vyjadruje niekdajšiu závislosť osady na meste Myjava. Symboly dvoch jabĺk predstavujú individuálny znak obce.
Vlajka obce Jablonka

VLAJKA

Vlajka obce Jablonka pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/6), bielej (2/6), modrej (2/6), žltej (1/6). Vlajka je ukončená tromi cípmi.

PEČAŤ

Potreba používania obecnej pečate vznikla z dôvodu vydávania a potvrdzovania hodnovernosti obecných písomností.

 

 
Nachádzate sa : Úvod Základné informácie