Obec Jablonka

Orgány samosprávy - obecný úrad Tlačiť
Obecný úrad v Jablonke
Úradné hodiny:
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 16.00
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 15.00
 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

STAROSTA OBCE:
Anna Cigáneková

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
Pavol Zeman (zástupca starostky, obvody: Podkorytárka, Podpasienok, Tížikovia, Švancarova Dolina, Sládečkovia)
Dušan Chlebík (obvody: Jablonka centrum, Kratina, Ščibranské, Guzice, Figurovia, Jánošovia, Kvietkové)
Milan Figura (obvody: U Borovských, U Mockov, Kopanica, Močiare, U Maróni, U Horniačkov)
Ing. Slavomír Otrubčiak (obvody: U Kodajov, U Klbečkov, U Kubíkov, U Triančíkov
Jaroslav Ušiak (obvody: U Babiari, Michaličkovia, U Maliarikov, U Ušiakov ).

 

NA OBECNOM ÚRADE VYBAVÍTE

 

  • Overenie podpisu a overenie listiny
  • Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte a vystavenie všeobecného potvrdenia
  • Ohlásenie drobnej stavby
  • Rozhodnutie o výrube drevín
  • Kopírovanie
  • Prenájom Kultúrneho domu a obecnej chaty
  • Predaj propán-butánových fliaš
  • Možnosť vyzdvihnutia plastového vreca na separovanie odpadu
  • Možnosť dodávania stravy, možnosť objednania palivového dreva pre domácich občanov a chalupárov v obci a ďalšie

 

AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

 

Obec každoročne poriada rôzne spoločenské akcie pre svojich občanov. Už tradičnými sa stali oslavy DŇA MATIEK a OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Na oboch oslavách sa stretne množstvo obyvateľov obce, často je to jedna z mála príležitostí pre občanov z odľahlých osád, aby sa zapojili do centra diania. Pri týchto príležitostiach obec zabezpečuje kultúrny program, na ktorom sa zúčastnia vždy deti z miestnej školy a škôlky a taktiež prizvaní hostia. Ďalej je pre účastníkov osláv prichystaný chutný obed a malé občerstvenie.

Na konci letných prázdnin pracovníci obce prichystajú pre detičky ROZLÚČKU S PRÁZDNINAMI, ktorej veľmi dobrá úroveň je známa i v okolitých obciach, preto sa jej zúčastňujú i deti z nich. Prichystané sú rôzne zábavné i poučné hry, za ich splnenie dostávajú kupóny, ktoré po skončení súťaží môžu vymieňať za milé detské ceny vhodné do školy i pre radosť. Po skončení individuálnych súťaží sa zapájajú do spoločenských hier, za ktoré získavajú sladké odmeny. Každé dieťa si za svoje výkony zaslúži i špekáčik a sladký čaj.

V jesennom období sa v obci stalo zvykom uvítať novorodencov - VÍTANIE NOVÝCH OBČANOV. Podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Jablonka je podmienkou pre získanie finančnej pomoci 100,- EUR, aby dieťa do jedného roku života malo trvalý pobyt v našej obci, preto sa aj toto vítanie koná až po dosiahnutí jedného roka života detičiek. Rodičia malého občana sa podpíšu do obecnej kroniky a vypočujú si program, ktorý zvyčajne pripravujú deti zo školy a škôlky, samozrejme sa prihovorí starostka obce a privíta detičky do života.

Obec už štvrtý rok vydáva informačné noviny JABLONSKÝ KLEBETNÍK. Tieto sa stali veľmi účinnou formou, ako informovať občanov o dianí v obci, o zmenách, ktoré vyplývajú z legislatívy, o hospodárení obce, o zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Novinky vychádzajú príležitostne, podľa potreby obecného úradu, tak aby pokryli potrebu informovanosti.

 

 
Nachádzate sa : Úvod Orgány samosprávy